0

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost će propisati i praktično nadzirati instalacije 5G baznih stanica, čija je izgradnja realna tokom naredne godine u Crnoj Gori.

– Agencija planira da tokom 2021. godine obezbijedi izradu stručno naučnog dokumenta koji će pružiti smjernice za procj enu u kojim scenarijima je instalacija 5G baznih stanica moguća bez detaljnih analiza, kada je potrebno sprovesti detaljne analize i na koji način, a u kojim situacijama nije moguća instalacija 5G bazne stanice na planiranoj lokaciji – navodi se u Planu rada za 2021. godinu koji je početkom sedmice dobio zeleno svijetlo Vlade, pišu Dnevne novine.

Gusta mreža

Buduće 5G mobilne mreže, kako se navodi u dokumentu, “u poređenju sa konceptom planiranja i implementacije mreža prethodnih generacija, će zahtijevati znatno gušću prostornu distribuciju baznih stanica”.

– Uključujući i instalaciju baznih stanica unutar objekata gdje ljudi borave, kao i u nekim scenarijima potpuno drugačiji način korišćenja mreže. U pitanju je veliki broj povezanih uređaja u neposrednom životnom i radnom okruženju, mrežni interfejsi koji se nose uz ili se implantiraju u ljudsko tijelo i slično – dodaje se u tom važnom dokumentu.

Takođe, za realizaciju 5G mobilnih mreža planirano je korišćenje frekvencijskih opsega koji su identični ili bliski opsezima koje koriste postojeće mreže, ali i opsega milimetarskih talasa, koji se po prvi put koriste za ove primjene.

Kompleksan zadatak

Kada se tome doda potreba paralelnog rada 2G, 3G, 4G i 5G mreža, barem u početnoj fazi implementacije 5G mreža, kao i određene karakteristike 5G tehnologije koje do sada nijesu bile prisutne modelovanje očekivane distribucije jačine električnog polja u okolini multiband multitechnology baznih stanica i procjena saglasnosti sa uslovima, koji se tiču granica izlaganja EM poljima, “postaje veoma kompleksan i izazovan zadatak”.

– Pri tome, jedini pouzdan način provjere saglasnosti sa ovim uslovima ostaju mjerenja ekvivalentne jačine električnog polja koja odgovara kumulativnom efektu zračenja koji potiče od više izvora, a koji Agenciji nije na raspolaganju u postupku autorizacije baznih stanica – upozorava se u dokumentu.

S obzirom da je neophodno osigurati da se 5G bazne stanice implementiraju isključivo na način koji podrazumijeva da na mjestima gdje se ljudi mogu naći u dužem vremenskom periodu parametri EM polja neće preći maksimalno dozvoljene granice, Agencija planira da tokom 2021. godine obezbijedi izradu pomenutog stručno naučnog dokumenta.

– Od dokumenta se očekuje da na bazi mjerenja na terenu, analize konfiguracija postojećih baznih stanica i pripadajućeg okruženja, kao i očekivanog doprinosa kumulativnom zračenju 5G bazne stanice odgovarajućeg tipa i konfiguracije, ponudi tipizaciju lokacija i za svaki tip da smjernice za procjenu saglasnosti sa uslovima koji se tiču propisanih granica izlaganja EM poljima – piše u Planu.

Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Agencija ima obavezu da prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, uključujući i utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za instalaciju baznih stanica mobilnih komunikacionih mreža, provjeri da li su ispunjeni uslovi u pogledu propisanih granica izlaganja EM poljima.

Prihod

U Finansijskom planu navedeno je da će ovogodišnji prihod svih operatora biti oko 200 miliona eura.

– Prihod svih operatora u Crnoj Gori u 2019. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža je iznosio 234,1 miliona eura. Tako da, ukoliko ukupni prihodi sektora u 2020. godini ostanu na nivou prihoda u 2019. godini, planirani prihod Agencije za 2021. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,86 odsto od ukupnih prihoda sektora – navodi se u dokumentu.

Prevedeno na jezik brojki EKIP će imati prihode nešto manje od četiri miliona eura.

Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (44,88 odsto), naknada za radio-frekvencije (37,64 odsto), za numeraciju i adrese (12,47 odsto), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (4,26 odsto) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,75 odsto).

Planirani ukupni prihodi u 2021. godini su 3.988.750 eura i manji su za 7,37 odsto u odnosu na plan prihoda za 2020. godinu.

(Pobjeda)

INSTAGRAM OPEN BALKAN

Crna Gora uvodi 5G, ali mora informisati građane o zdravlju

Previous article

Samsung izbacio ažuriranje za Galaxy Note5 i Galaxy S6 telefone

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *